विश्वव्यापी खुल्ला गजल वाचन प्रतियोगिताको नतिजा:- [ विजयी गजल वाचनहरु हेर्नु/सुन्नु होला ]

1.
गजल नं. – १२
गजलकार: अनन्त अनुराग 
वाचन: अनन्त अनुराग

विजयी गजल
Event Winner – प्रथम
Tittle Winner – सर्वोत्कृष्ट काव्य

पूरा गजल: https://youtu.be/ka4MVG3enk0

2.
गजल नं. – २२
गजलकार: रुपक अलन्कार
वाचन: केशव भट्टराई

विजयी गजल
Event Winner – द्वितीय
Tittle Winner – सर्वोत्कृष्ट वाचन

पूरा गजल: https://youtu.be/_kRFM06WHps

3.
गजल नं. – १८
गजलकार: कृष्ण विश्वकर्मा
वाचन: कृष्ण विश्वकर्मा

विजयी गजल
Event Winner – तृतीय
Tittle Winner – उत्कृष्ट काव्य

पूरा गजल: https://youtu.be/SBMPL0yw-Zo

4.
गजल नं. – ४५
गजलकार: राज यात्री लम्साल
वाचन: राज यात्री लम्साल

विजयी गजल
Event Winner – तृतीय
Tittle Winner – उत्कृष्ट वाचन

पूरा गजल: https://youtu.be/3XI35CWu8Yg

5.
गजल नं. – ३७
गजलकार: दीप मिलन
वाचन: दीप मिलन

विजयी गजल
Event Winner – चौथौँ
Tittle Winner – सान्त्वना काव्य

पूरा गजल: https://youtu.be/IPsmR56ba8U

6.
गजल नं. – २३
गजलकार: प्रभाती किरण
वाचन: पुष्कल किरण

विजयी गजल
Event Winner – चौथौँ
Tittle Winner – सान्त्वना वाचन

पूरा गजल: https://youtu.be/23lXnZfXXWw